• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Misja i wizja przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

- jest przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom oraz otwarte na ich potrzeby,

- stwarza przyjemną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań,

- zabiega o współpracę z rodzicami, respektując ich prawo do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem,

- współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje osiągnięcia nauczycieli i dzieci,

- dużą wagę przywiązuje się do rozwijania kompetencji społecznych u dzieci, a także odróżniania dobra od zła,

- projektuje i organizuje sytuacje edukacyjne i wychowawcze sprzyjające integrowaniu środowiska dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

- uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,

- promuje wychowanie wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości, człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne w którym żyje,

- rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia,

- podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem,

- dba o umożliwienie nauczycielom wszelkich możliwości rozwoju, wspiera działania innowacyjne nauczycieli,

- to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do niego przychodzą i znakomicie się tu czują.

Misję przedszkola pragniemy realizować poprzez:

- zapewnienie wychowankom zabawy i edukacji w bezpiecznych warunkach, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,

- stałą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

- stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,

- nowoczesne metody nauczania i projekty edukacyjne,

- organizację zajęć dodatkowych pozwalających rozwijać umiejętności i zainteresowania.