• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Misja i wizja przedszkola

MISJA  NASZEGO PRZEDSZKOLA


Alfabet jest naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.
Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
Doskonalimy swoja wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę.
Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodnie znosiły stres i porażki.
Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
Mamy estetyczne i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
Tworzymy rodzinna i domowa atmosferę.
Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Wiemy, że najważniejszym dobrem jest dobro dziecka. Przedszkole otacza dzieci troska i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptacje szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.