• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Nasze przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu usytuowane jest w dzielnicy nazywanej „Karolówką”, przy ul. Dolna 4. Placówka mieści się w budynku parterowym, drewnianym, wolnostojącym typu ciechanowskiego, po przeprowadzonym w 2011 r. generalnym remoncie. Całość otoczona jest dużym ogrodem wyposażonym w nowoczesny sprzęt terenowy, który zapewnia atrakcyjne i bezpieczne warunki przebywania dzieci  na świeżym powietrzu. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, przydzielonych do pięciu grup wiekowych. Każda grupa przebywa w kolorowej, bezpiecznie wyposażonej sali zabaw i zajęć dydaktycznych. W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, na czele  z dyrektorem zatrudnionych jest dziewięciu  nauczycieli i dwunastu pracowników administracji i obsługi. Przedszkole jest  placówką dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą, która kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na terenie placówki i poza nią  organizowane są spotkania integracyjne dzieci i ich środowisko rodzinne. Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym nie tylko nauczanie, wychowanie, opiekę i poszanowanie praw dziecka, ale  również co roku wzbogaca ofertę dodatkowych zajęć i kół zainteresowań prowadzonych bezpłatnie przez nauczycieli naszego przedszkola. Zajęcia dodatkowe są uwarunkowane potrzebą dzieci i rodziców. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje także nieodpłatnie naukę religii. Nad prawidłową pracą przedszkola czuwa organ prowadzący, czyli Miasto Zamość oraz organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu.


„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania,
tylko niech się bawią.
Dziecko doskonale bawi się
ale ta zabawa jest dla niego prawdziwa nauką
Bo uczy się „niechcący” a zapamiętuje na „zawsze”
Platon

Zapraszamy rodziców do uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.